Advokatska kancelarija Stanikić

Stanikic logoEfikasnost

U preuzetim predmetima i poslovima zadaci se moraju rešavati najkraćim mogućim putem i u najkraćim mogućim rokovima. Zaista smatramo da je “vreme novac”!

Racionalnost

Trudimo se da preuzimamo predmete u kojima postoji visok stepen šanse za uspeh. Sarađujemo sa klijentima sa kojima smatram da zajedno možemo napraviti značajan uspeh. Važno je ne raditi nešto da biste samo popunili vreme, a da je nepošteno nekome dati lažnu nadu…

Transparentnost

U svakom trenutku dostupani smo klijentima. Važno je da vlastodavac, ukoliko to želi, bude upoznat sa tokom predmeta i pruža svoj doprinos zajedničkom uspehu.

Utilitarnost

Naše zajedničke radnje bi trebale biti maksimalno korisne, inače bismo se bavili drugim poslovima. Sve kako ne bi gubili naše i vaše vreme, te postigli najviše moguće rezultate za najkraće vreme i minimalan trošak.

Gde vas zastupamo

 • Zastupanje privrednih društava, statusne promene, radni odnosi, opšti akti, registracije, stalna podrška privrednim društvima
 • Zastupanje u građevinarstvu, pribavljanje dokumentacije, dozvola, saradnja sa arhitektonskim kućama
 • Trgovačke i špediterske uzanse, kompanijsko pravo
 • Specijalizovani ugovori
 • Konsalting u privredi, na velikim projektima, privatizacijamaa
 • Promet nekretnina
 • Poreski postupak
 • Privredni sporovi, građanske parnice,nasleđa, bračni sporovi,radni sporovi
 • Naplata potraživanja ; Izvršni postupak
 • Krivični postupak, privredni prestupi
 • Javne nabavke
 • Autorska prava, međunarodni odnosi (Crna Gora i region)