Rođen u Beogradu, 24.11.1983.godine, u porodici pravnika. Išao u osnovnu školu „20 Oktobar“ na Novom Beogradu, završio tadašnju XI Beogradsku gimnaziju. Pravni fakultet upisao 2002/2003 godine, a diplomirao na istom juna 2008.godine sa prosečnom ocenom 7.68. Tokom studika, pratio proces povodom ubistva premijera Đinđića i pohađao Studijsku grupu za Krivično procesno pravo u okviru vežbi na 3.godini studija. Nakon studija mahom sam bio zainteresovan za privredno pravo i poslovanje u velikim sistemima. Nakon okončanih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i nakon uspešno okončanog pripravničkog staža kod advokata Dejana Kapusa i Građevinskoj firmi M INVEST d.o.o.Beograd, Rešenjem Advokatske komore Beograda pod brojem 320/2012 od 29.03.2012.godine usledio je upis u Imenik advokata Beograda. Posle uspešne saradnje sa kolegama kod kojih sam stekao dragoceno iskustvo, a nastavljajući porodičnu tradiciju, samostalno obavlja advokatsku delatnost uz blisku saradnju i svesrdnu pomoć pomenutih kolega i budućih saradnika od marta 2012.godine. Na osnovu kraćeg ali bogatog iskustva sa uspešnim beogradskim advokatima, privrednim društvima i mnogim fizičkim licima, u planu je buduća saradnju sa postojećim i novim klijentima.

Rođen 09.12.1954.godine u Karlovcu. Advokat od 2003.godine kada se u zajedničkoj kancelariji pridružuje supruzi Vesni Stanikić. Nakon više od 20 godina na vodećim pozicijama pravnih službi Tranšpeda (najvećeg špeditera bivše SFRJ), Saveznih organa, Aeroinženjeringa-Beograd i PKB Banke (MB Agencija), upisuje se u imenik advokata. Sa preko 35 godina iskustva pretežno polje delatnosti privredno pravo, privredni sporovi, radno pravo, statutarno pravo, špedicija, javne nabavke, obligaciono i upravni postupak. Među većim klijenitma brojni uvoznici, špediterske kuće i Naučni Instituti.