Efikasnost

Trudimo se da preuzimamo predmete u kojima postoji visok stepen šanse za uspeh. Sarađujemo sa klijentima sa kojima smatramo da zajedno možemo napraviti značajan uspeh. Važno je ne raditi nešto da biste samo popunili vreme, i nepošteno nekome davali lažnu nadu…

Transparentnost

U svakom trenutku dostupni smo klijentima. Važno je da vlastodavac, ukoliko to želi, bude upoznat sa tokom predmeta i pruža svoj doprinos zajedničkom uspehu.

Racionalnost

U svakom preuzetom poslu trudimo se da isti okončamo uz minimalan broj radnji i što uz što manju količinu utrošenih vremena i sredstava. Ne gubimo ni svoje ni tuđe vreme komplikovanjem konkretne situacije.

Utilitarnost

Naše zajedničke radnje bi trebalo da budu maksimalno korisne, inače bismo se bavili drugim poslovima. Sve kako ne bismo gubili svoje i vaše vreme, te postigli najviše moguće rezultate za najkraće vreme i minimalan trošak.