Naš tim

Ivan Stanikić
Advokat

Rođen u Beogradu, 24.11.1983.godine, u porodici pravnika. Išao u osnovnu školu „20 Oktobar“ na Novom Beogradu, završio tadašnju XI Beogradsku gimnaziju. Pravni fakultet upisao 2002/2003 godine, a diplomirao na istom juna 2008.godine sa prosečnom ocenom 7.68. Nakon okončanih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i nakon uspešno okončanog pripravničkog staža kod advokata Dejana Kapusa i u Građevinskoj firmi M INVEST d.o.o.Beograd, Rešenjem Advokatske komore Beograda pod brojem 320/2012 od 29.03.2012.godine usledio je upis u Imenik advokata Beograda. Posle uspešne saradnje sa kolegama kod kojih je stekao dragoceno iskustvo, a nastavljajući porodičnu tradiciju, samostalno obavlja advokatsku delatnost uz blisku saradnju i svesrdnu pomoć pomenutih kolega i budućih saradnika od marta 2012.godine. Prethodnih godina samostalne advokatske prakse uz sopstveno formirani tim, uspešno prati velike projekte u gradjevinaarstvu “A BLOK” i NOVI DORĆOL”, kao i brojna druga privredna društva iz različitih sektora privrede (finansijski sektor, špedicija, trgovina). Pasionirani organizator sistema, sklon menadžerskom pristupu organizaciji i odnosu prema saradnicima . Oženjen, otac dve ćerke.

Dušan Stanikić
Advokat

Rođen 09.12.1954.godine u Karlovcu (SFRJ). Advokat od 2003.godine kada se u zajedničkoj kancelariji pridružuje supruzi Vesni Stanikić. Nakon više od 20 godina na vodećim pozicijama pravnih službi Tranšpeda (najvećeg špeditera bivše SFRJ), Saveznih organa, Aeroinženjeringa-Beograd i PKB Banke (MB Agencija), upisuje se u imenik advokata. Sa 41 godinom staža, svoje iskustvo i nakon podnošenja zahteva za starosnu penziju, nastavlja da deli sa dugogodišnjim klijentima. Pretežno polje delatnosti privredno pravo, privredni sporovi, radno pravo, statutarno pravo, špedicija, javne nabavke, obligaciono pravo i upravni postupak. Među većim klijenitma brojni uvoznici, špediterske kuće , Naučni Instituti i privredna društva za razvoj projekata i investicije.

Dejana Bučan Stanikić
Diplomirani Pravnik - Saradnik

Rođena 02.07.1983.godine u Beogadu. Nakon klasičnog radnog odnosa u konsultantskoj firmi, priključuje se porodičnoj advokatskoj kancelariji 2019.godine. Pokriva širok opseg pravnih poslova i advokatskih predmeta, od parnica i klasične kancelarijske administracije do postupaka pred Agencijom za privredene registre, savetovanja i prijema stranaka.

Uroš Babić
Advokat
Boško Božović
Advokatski pripravnik
Nikola Božović
Advokatski pripravnik