Gde vas zastupamo

 • Zastupanje privrednih društava, statusne promene, radni odnosi, opšti akti, registracije, stalna podrška privrednim društvima
 • Zastupanje u građevinarstvu, pribavljanje dokumentacije, dozvola, saradnja sa arhitektonskim kućama
 • Trgovačke i špediterske uzanse, kompanijsko pravo
 • Specijalizovani ugovori
 • Konsalting u privredi, na velikim projektima, privatizacijamaa
 • Promet nekretnina
 • Poreski postupak
 • Privredni sporovi, građanske parnice,nasleđa, bračni sporovi,radni sporovi
 • Naplata potraživanja ; Izvršni postupak
 • Krivični postupak, privredni prestupi
 • Javne nabavke
 • Autorska prava, međunarodni odnosi (Crna Gora i region)